EN

Nezřídka se setkáváme s požadavkem najít více odborníků najednou a vybudovat celé týmy a odděleni. Vše správně sladit je náročný úkol vyžadující maximální nasazení všech zúčastněných.

Proto jsme vytvořili službu Temporary on Site Consulting, kdy se k vám na předem určenou dobu doslova nastěhujeme a celý proces náboru pracovníků provádíme od Vás, abychom vše vyřešili v co nejkratší době.

Direct search

Potřebujete-li vybudovat nový tým nebo obsadit více pozic najednou napříč organizační strukturou, obraťte se na nás.

Vše podřizujeme tomu, aby na svá místa nastoupili zkušení a zapálení odborníci, kteří vaše podnikání posunou dál.