EN

Jak dělá kariérní Facebook Magna Liberec? Dobře. Za rok firmě přibylo 24 % fanoušků

Zveřejněno 10.06.2019

Není to náhoda, že počet fanoušků facebookové stránky Magna Liberec roste. Správci se v příspěvcích zaměřují hlavně na potřeby zaměstnanců a potenciálních kandidátů. S fanoušky komunikují nevtíravě, přívětivě a nebojí se odpovídat na komentáře pod příspěvky. Atmosféra na facebookové stránce Magna Liberec je pozitivní a z toho profituje i firma. Nahlédněte skrze naši analýzu do fungování náborových stránek na Facebooku.

Facebookovou stránku Magna Liberec najdete na populární sociální síti od 1. února 2016. Aktuálně má stránka téměř 1500 fanoušků. A během analyzovaného období (od 15. května 2018 do 12. května 2019) na ni správci zveřejnili celkem 156 příspěvků, které si od fanoušků dohromady vysloužily 6 894 reakcí.

Neměla by zapadnout ani informace o růstu fanouškovské základny. Počet fanoušků facebookové stránky Magna Liberec se v analyzovaném období zvýšil o 288 fanoušků, což představuje roční růst o 24 %. 

A to podle nás není vůbec špatné.

Firma podporuje nábor na internetu také webovou stránkou www.chcidomagny.cz, kde potenciální kandidáti zjistí více konkrétních informací o práci v Magně. A to v Liberci i v Nymburku. Web na nás působí stručně, přehledně a celkově moderním dojmem.

Ale zpátky k sociálním sítím. Konkrétně k Facebookové stránce Magna Liberec.

Analýzou jsme odhalili zajímavou strukturu zveřejňování příspěvků. Během roku se několikrát stalo, že o konkrétní události informovalo hned několik postů, které zaznamenávaly průběh události v čase. Například 12. června 2018 správci v příspěvku upozorňovali, že už další den se bude konat sportovní akce s názvem Magnatlon. O den později se na sociální síti objevil příspěvek, který připomínal, v kolik závod odstartuje a upřesnil, jaké trasy na závodníky čekají. Správci ve stejný den v dalším postu informovali o výsledcích. Příspěvek z 18. června textem ve zkratce shrnul, že se konal závod. Hlavním sdělením však byly fotografie z průběhu. Sérii postů o Magnatlonu zakončil příspěvek z 26. června, ve kterém si fanoušci mohli prohlédnout video ze závodu.

V 15 dnech tak najdete celkem pět příspěvků o Magnatlonu, které jsou proložené dalšími šesti posty.

Podle nás to svědčí o promyšlené strategii. V Magně je někdo, kdo dokáže naplánovat příspěvky tak, aby firma získala z akce maximum. A musíme dodat, že to v případě kariérních stránek na sociálních sítích není úplně zvykem.

Magna na Facebooku vybudovala spokojenou komunitu, která se společnosti umí zastat

Na facebookové stránce Magna Liberec nás příjemně překvapila i fungující komunita.

Ve dvou příspěvcích se správci snažili zjistit, jestli distribuční firma dodala tištěný náborový leták na domluvená místa.

Magna Liberec - inzeráty

Nebyla to žádná soutěž. Fanoušci nemohli nic získat. A přesto se našlo přes 30 lidí, kteří nabídli firmě pomocnou ruku a na příspěvky dobrovolně odpověděli.

Komunita si však pomáhá i jinak.

Dohromady jsme v analyzovaném období napočítali čtyři příspěvky o rekonstrukcích, uzavírkách a dalších komplikacích na silnicích. Dva z nich měly dokonce největší počet sdílení ze všech příspěvků. A to výrazně. Konkrétně 117 a 60 sdílení. Další post v pořadí měl už jen 32 sdílení.

Podle nás tento jev vypovídá o tom, že fanoušci facebookové stránky Magna Liberec vnímají informace o dopravních komplikacích jako důležité a chtějí, aby se o nich dozvědělo co nejvíce lidí. Chtějí si vzájemně pomoci.

Podobné tendence jsme objevily i u dalších příspěvků. V analyzovaném vzorku 156 postů jsme identifikovali šest pracovních nabídek, které u fanoušků vyvolaly celkem 243 interakcí (= součet reakcí, komentářů a sdílení). Vnímáme to jako projev toho, že chtějí společnosti pomoci při hledání nových zaměstnanců. Opět bez nároku na odměnu.

Kladný vztah komunity fanoušků ke společnosti podtrhují lidé, kteří firmu na kariérní stránce Magna Liberec brání a obhajují před méně spokojenými uživateli sociální sítě. A je trochu s podivem, že někteří obhájci dokonce ani nepatří (alespoň podle jejich komentáře) mezi zaměstnance.

 Podívejte se na konkrétní ukázku.

Magna Liberec - vánoční dárky

Magna Liberec si pro své zaměstnance připravila vánoční dárky. Dala jim dokonce na výběr hned z několika možností, aby vyhověla různým preferencím.

Přesto se v komentářích objevilo několik kritických názorů. Někteří fanoušci poukazovali na to, že v minulosti byly dárky lepší, a že se jim nabízené možnosti nezdají dost dobré.

Netrvalo to dlouho a na negativní komentáře zareagovali obhájci společnosti, kteří si od komunity tímto jednáním vysloužili kladné reakce.

Magna Liberec - vánoční dárky reakce

Je na místě zmínit, že to rozhodně nebyl ojedinělý případ. Podobných situací jsme zaznamenali více.

Nicméně. Komunita s dobrou atmosférou a pozitivním vztahem k firmě není dílem náhody. Je za tím spousta práce.

Základním předpokladem úspěchu je, aby se většinově shodovalo to, jak se firma směrem k zaměstnancům prezentuje, s tím, jak se k nim opravdu chová. Potom už „jen“ stačí mít člověka, který dokáže vyzdvihnout povedené věci, zmírnit nepovedené záležitosti a systematicky budovat vztahy na všech frontách.

A to nejde bez komunikace na sociálních sítích. V Magně o tom pravděpodobně vědí, protože na facebookové stránce Magna Liberec poctivě odpovídají na komentáře fanoušků. Vysvětlují, zpřesňují informace a nespokojené fanoušky „bombardují láskou“.

Magna Liberec - komunita

Nikdy se totiž nezavděčíte všem. Není to možné. Vždycky se najde někdo, kdo se bude cítit ukřivděně, naštvaně, nebo bude prostě jen tak ze srandy kritizovat. Správcům sociálních sítí v takových situacích nezbývá nic jiného než kritiku přijmout a dál působit milým dojmem. Mazání komentářů a emocemi podnícená argumentační smršť není cesta.

Magna Liberec se v příspěvcích zaměřila na zaměstnance

Liberecká Magna podporuje spokojenost zaměstnanců celou řadou benefitů, které lidem ulehčují život. V příspěvcích na facebookové stránce Magna Liberec jsme našli, že pracovníci mají například zvýhodněnou cenu obědů. Navíc si mohou koupit i další chlazené jídlo za 12 korun a odnést si ho domů. Pravidelně dostávají slevu na hudební festivaly a další kulturní akce. Když reprezentují společnost na vybraných sportovních akcích, zaplatí za ně firma startovné, dostanou tričko a ještě se dočkají ocenění v příspěvcích na sociálních sítích. A na své si přijdou i rodiče dětí. Pro ně je připravená firemní školka, dotovaný tábor pro děti nebo třeba mikulášská besídka. Příjemným bonusem je pak den placeného volna pro rodiče prvňáčků, aby mohli společně prožít první školní den.

Náklonost zaměstnanců si v liberecké Magně „kupují“ i menšími dárečky v průběhu roku. K MDŽ dostaly ženy květinu a šumivé víno. Před Velikonocemi byla pro zaměstnance připravená vajíčka i s barvičkami. První letní den si pracovníci vychutnali nanuk Magnum (to dokonce vtipně souvisí i s názvem společnosti). V horkých letních dnech se zaměstnanci osvěžili melounem. A na podzim si pochutnali na čokoládové tyčince. V chladných podzimních dnech ještě dostali krabičku vitamínů.

Záměrně jsme vypsali většinu benefitů, abychom zdůraznili, jakým způsobem pomáhají řešit situace zaměstnanců.

Musíme si navíc uvědomit, že to nejsou „jen“ vstřícné kroky k zaměstnancům. Je to i promyšlená marketingová strategie. Díky podobným akcím a benefitům má firma zdroj autentických materiálů pro líbivou sebeprezentaci společnosti. Nemusí se schovávat za klišé jako třeba „příjemný pracovní kolektiv“. Firemní atributy prostě ukáže na reálných příkladech.

V analýze jsme do kategorií Podpora sportu, Kulturní akce, Dáreček a Další benefity zařadili celkem 69 příspěvků. Připomínáme, že správci v analyzovaném období zveřejnili celkem 156 postů. Jinými slovy. Velkou část příspěvků jsme zařadili právě do těchto kategorií.

Za respekt k zaměstnancům kladné body. Dvakrát

Důležitou složkou facebookové stránky Magna Liberec, byť ne tolik zastoupenou, jsou i příspěvky projevující respekt vůči zaměstnancům. Zejména pak k těm, kteří ve společnosti pracují už dlouho.

Magna Liberec - respekt k zaměstnancům

Je to sdělení směrem k zaměstnancům, že si jich společnost váží, ale i směrem k potenciálním uchazečům o práci. Pro ně je to znamení, že práce ve firmě bude asi dobrá, když v ní pracují lidé po velkou část svého života.

Příspěvky v podobném duchu nejsou na sociálních sítích zaměřených na nábor neobvyklé (našly jsme je například i v analýze sociálních sítí ČEZ.

Maličkosti s potenciálem. Aneb nezapomeňte na maskota

K budování vztahů v komunitě fanoušků (a zaměstnanců) pomáhají i drobnosti.

Na facebookové stránce Magna Liberec jsme našli například sérii čtyř příspěvků o formuli Markétce, na které se zaměstnanci spolupodíleli. Několik obrázků a videí, které ukazovaly budovy liberecké Magny z ptačí perspektivy. A mezi deset nejúspěšnějších příspěvků (podle součtu reakcí, komentářů a sdílení) se vešel post o místní kočce.

Právě ten vzbudil plno emocí. Přesvědčte se sami.

Magna Liberec

Jsou to drobnosti, které z pohledu vedení nemusí být podstatné. Na druhou stranu. Pro zaměstnance mohou být velmi důležité. Pokud by vedení vyslechlo volání zaměstnanců a promyšleným způsobem zvířecímu maskotovi ulehčilo život (a sofistikovaně ho spojilo s firmou), je velice pravděpodobné, že by získalo plusové body. Jen se to nesmí dělat moc okatě.

Pár slov závěrem

Facebooková stránka Magna Liberec nás příjemně překvapila. Je vidět, že správa sociální sítě je součástí širší marketingové strategie. Příspěvky plánuje někdo, kdo umí vytěžit potenciál pořádaných akcí. Styl komunikace se nám zdá přívětivý a nevtíravý. Příspěvky jsou orientované na potřeby zaměstnanců a potenciálních kandidátů. Nikoliv na potřeby společnosti. A tak to má být.

Kladně hodnotíme, že se správci nebojí komunikovat se svými fanoušky. Poctivě odpovídají v komentářích pod příspěvky. Vysvětlují, zpřesňují informace a vřelými slovy mírní negativní emoce. Podle nás se liberecké Magně daří na facebookové stránce prodat silné stránky společnosti a zmírnit případné nedostatky.

Odměnou za dobré vedení facebookové stránky je přívětivá komunita fanoušků, která společnosti odpustí občasný přešlap, dobrovolně pomůže sdílet důležité informace nebo se firmy zastane v těžších chvílích.

 

 

Poznámka k analýze:

Analyzovali jsme facebookovou stránku Magna Liberec, která slouží jako komunikační kanál libereckému závodu Magna.

Data se vztahují k období od 15. 5. 2018 do 12. 5. 2019.

 

Další novinky

 novinka - sintera.cz

3 důvody, proč se vyplatí sledovat konkurenci na sociálních sítích

celá zpráva
 novinka - sintera.cz

Data v hlavní roli. Buďte (na sociálních sítích) efektivní

celá zpráva
 novinka - sintera.cz

6+6 praktických tipů na obsah, který přitáhne pozornost na firemní LinkedIn profil

celá zpráva